hvmobile

HVmobile.com – Chuyên Bỏ Sỉ iPhone iPad Cho Anh Em Cửa Hàng
Liên Hệ: 0975.545.345 – 09812.45678
Địa Chỉ: 689 Cách Mạng Tháng 8, P.6, Q.Tân Bình, TPHCM
Bảo Hành 3 Ngày Tính Từ Ngày Active, Active Rồi Bao Test 7 Ngày
Cập Nhật Giá Liên Tục 24/24

Ngày 13-12-2016


iPhone 7 Plus Quốc Tế
    KH (Hàn Quốc)
BHVN
Active rồi
Fullbox
Like New 99%
Only Máy
Ghi Chú
32 – Bạc          
32 – Hồng          
32 – Gold          
32 – Đen Nhám          
128 – Bạc          
128 – Hồng          
128 – Gold          
128 – Đen Nhám          
128 – Đen Bóng          
256 – Bạc          
256 – Hồng          
256 – Gold          
256 – Đen Nhám          
256 – Đen Bóng          
iPhone 7 Quốc Tế
32 – Bạc          
32 – Hồng          
32 – Gold          
32 – Đen Nhám          
128 – Bạc          
128 – Hồng          
128 – Gold          
128 – Đen Nhám          
128 – Đen Bóng          
256 – Bạc          
256 – Hồng          
256 – Gold          
256 – Đen Nhám          
256 – Đen Bóng          
iPhone 6s Plus Quốc Tế
  Chưa Active TBH Active rồi
Fullbox
Like New 99%
Only Máy
Ghi Chú
16 – Đen          
16 – Bạc          
16 – Hồng          
16 – Gold          
32 – Đen          
32 – Bạc          
32 – Hồng          
32 – Gold          
64 – Đen          
64 – Bạc          
64 – Hồng          
64 – Gold          
128 – Đen          
128 – Hồng          
128 – Gold          
iPhone 6s Quốc Tế
  Chưa Active TBH Active rồi
Fullbox
Like New 99%
Only Máy
Ghi Chú
16 – Đen       7.700.000  
16 – Bạc          
16 – Hồng          
16 – Gold          
32 – Đen          
32 – Bạc          
32 – Hồng          
32 – Gold          
64 – Đen          
iPhone 6 Plus Quốc Tế
  Chưa Active TBH Active rồi
Fullbox
Like New 99%
Only Máy
Ghi Chú
16 – Đen          
16 – Bạc          
16 – Gold          
64 – Đen          
64 – Bạc          
64 – Gold          
iPhone 6 Quốc Tế
16 – Đen          
16 – Bạc          
16 – Gold          
64 – Đen          
64 – Bạc          
64 – Gold          
iPhone 5S Quốc Tế
  99% 98% (nhỡ) Renew Xấu  
16 – Đen          
16 – Bạc          
16 – Gold          
32 – Đen          
32 – Bạc          
32 – Gold          
64 – Đen          
64 – Bạc          
64 – Gold